044 / 552 32 52 Volajte prosím v čase od 9:00 do 11:00.

Vysokofrekvenčná magnetoterapia

Výkonový indukčný systém

Okamžitá a intenzívna úľava od bolesti

Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo. Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a kĺbová mobilizácia.

 Pôsobenie v tkanive
  • znižuje bolesť (analgetický efekt)
  • zmenšuje opuch
  • zlepšuje rozsah postihnutých kĺbov
  • zlepšuje vlastnosti väziva
  • zlepšuje vlastnosti synoviálnej tekutiny v kĺboch

  • kĺbov – artrózy, artropatie
  • entezopatií – úponových bolestí (napr. tenisový lakeť, golfový lakeť)
  • bolestí chrbtice (v rámci komplexnej rehabilitácie)
  • poúrazových stavov pohybového systému

Inpingement syndróm
Syndróm karpálneho tunelu
Vysunutie medzistavcovej platničky
Nervová regenerácia
Hojenie zlomeniny
Patelárna tendinopatia
Facilitácia dýchacích svalov
Posilňovanie oslabených svalov
Redukcia spasticity
Mobilizácia hrudnej chrbtice