044 / 552 32 52 Volajte prosím v čase od 9:00 do 11:00.

mudr.mgr.eva nosálová.jpg

MUDr. Mgr. Eva Nosálová

garantka kliniky
lekárka v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie detí a dospelých
Vzdelanie a prax

Po absolvovaní lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe získala atestačnú skúšku z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Absolvovala kurzy manuálnej terapie a laseroterapie a stáže na reumatologickej a rehabilitačnej klinike. Ako lekárka pracovala na fyziatricko-rehabilitačnom a neurologickom oddelení v Dolnom Kubíne a ako sekundárna lekárka na rehabilitačnej klinike vo Warmbad (Nemecko). Ako aktívna športová lezkyňa, skialpinistka a vytrvalostná bežkyňa má navyše bohaté skúsenosti s problematikou športovej rehabilitácie.

mudr.monika pádejová.jpg

MUDr. Monika Pádejová

lekárka v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie detí a dospelých
mgr.zuzana krejčová.jpg

Mgr. Zuzana Krejčová

vedúca fyzioterapeutka

Špecializuje sa na muskuloskeletálnu fyzioterapiu v zameraní na manuálnu terapiu, fyzioterapiu v ortopédii, traumatológii, neurológii, reumatológii a gynekológii. Absolvovala kurzy mäkkých techník, mobilizácií chrbtice a periférnych kĺbov, spinálnych manipulácií a osteopatie, Mulligan ConceptTM, PNF koncept, medicínskej akupunktúry a bankovania, ako aj školenia mentoringu študentov fyzioterapie. Venuje sa fyzioterapii vertebrologických ochorení detí aj dospelých a pravidelne sa zúčastňuje na fyzioterapeutických konferenciách.

Vzdelanie a prax
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica – odbor Fyzioterapia
 • Prax v nemocničných a rehabilitačných zariadeniach v Banskej Bystrici, Kováčovej, Ružomberku a Dolnom Kubíne
 • Ako fyzioterapeutka niekoľko rokov pracovala v ústavných aj ambulantných zariadeniach v Českej republike a Anglicku
mgr.ingrid drozdová.jpg

Mgr. Ingrid Drozdová

fyzioterapeutka

Zaoberá sa diagnostikou, terapiou a prevenciou funkčných porúch v akútnom, subakútnom a chronickom štádiu. Rieši ochorenia pohybového aparátu ortopedických, neurologických, traumatologických, reumatologických, onkologických aj gynekologických pacientov. Absolvovala špecializované kurzy metódy špirálnej stabilizácie chrbtice SPS (SM systém, moduly AB+CD), SPS skolióza, SPS šport, mobilizácií chrbtice a periférnych kĺbov, mäkkých a mobilizačných techník, tejpovania.

Vzdelanie a prax
 • Katolícka univerzita, Ružomberok – odbor Fyzioterapia
 • Prax v nemocničných a rehabilitačných zariadeniach v Ružomberku, Kováčovej, Hrabini a Klimkoviciach (ČR)
bc.lenka kellová.jpg

Bc. Lenka Kellová

fyzioterapeutka

Venuje sa mäkkým a mobilizačným technikám, kinesiotapingu, Proprio Foot®, dynamickej neuromuskulárnej stabilizácii pre predškolákov, špirálnej stabilizácii chrbtice SPS (SM systém, moduly AB+CD), liečbe myofasciálnych spúšťových bodov (trigger pointy), riešeniu diastáz v tehotenstve a po pôrode. Ako bývalá vrcholová športovkyňa – reprezentantka Slovenska v bežeckom lyžovaní – sa zameriava na športové zranenia. Pravidelne sa zúčastňuje na fyzioterapeutických konferenciách.

Vzdelanie a prax
 • Prešovská univerzita, Prešov – odbor Trénerstvo – klasické lyžovanie
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica – odbor Fyzioterapia
 • Prax v nemocničných, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach v Banskej Bystrici, Kováčovej, Sliači, Liptovskom Mikuláši
mgr.alžbeta rusnáková (2).jpg

Mgr. Alžbeta Rusnáková

fyzioterapeutka

Venuje sa terapii funkčných porúch pohybového systému, komplexnej fyzioterapii pooperačných a poúrazových stavov, využíva terapiu mäkkými a mobilizačnými technikami, zameriava sa na správnu diagnostiku, terapiu a prevenciu akútnych aj chronických ochorení. Ako bývalá reprezentantka Slovenska v modernej gymnastike sa zaujíma o športovú fyzioterapiu, absolvovala fyzioterapeutické kurzy zamerané na športové zranenia a kinesiotaping.

Vzdelanie a prax
 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice – odbor Fyzioterapia
 • Katolícka univerzita, Ružomberok – odbor Fyzioterapia
 • Prax v nemocničných a rehabilitačných zariadeniach v Košiciach, Liptovskom Mikuláši. Ružomberku
rndr.eva webbinková.jpg

RNDr. Eva Webbinková

zakladateľka

RR-CENTRUM vzniklo v roku 2006 ako wellness centrum so saunami a masážami. Našou ambíciou však bolo poskytovať nielen relaxačné, ale aj rehabilitačné služby. V roku 2008 sme získali licenciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a od tohto roku máme uzavreté zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatrie a liečebnej rehabilitácie so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Okrem kinezioterapie (pohybovej liečby) sa venujeme aj fyzikálnej terapii – využívame moderné prístroje, ako napríklad robotický skenovací systém s laserom s výkonom 30 W, výkonný indukčný systém vysokofrekvenčnej magnetoterapie, radiálnu rázovú vlnu, modernú prístrojovú elektroterapiu, ultrazvukovú terapiu a termoterapiu.
Náš tím odborníkov sa neustále vzdeláva a vďaka bohatým skúsenostiam dokáže pomôcť deťom aj dospelým so širokou škálou ochorení pohybového aparátu, ale aj špecificky športovcom po úrazoch.

Naše centrum sa navyše aktívne podieľa na výučbe novej generácie terapeutov a masérov a pôsobíme ako školiace stredisko pre Strednú zdravotnícku školu v L. Mikuláši.

Odbornou garantkou centra je MUDr. Eva Nosálová a vedúcou fyzioterapeutkou Mgr. Zuzana Krejčová.

Príbeh rekonštrukcie starej kotolne na relaxačno-rehabilitačné centrum