RR Centrum, relax - rehabilitácia

Stredná zdravotnícka škola - masér

RR - centrum v Liptovskom Mikuláši sa stalo od školského roku 2008/2009 výučbovou základňou odbornej klinickej praxe Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Našim študentom pracovisko poskytuje možnosť prakticky preveriť vedomosti a zručnosti získavané štúdiom v odbore masér. Ide o 4-ročný študijný odbor ukončovaný maturitnou skúškou .

Žiaci pod odborným vedením učiteľov realizujú klasickú masáž, reflexnú masáž, reflexnú masáž chodidiel, manuálnu lymfodrenáž a pracujú aj na úsekoch vodoliečby, teplo liečby a liečby svetlom.

Pracovisko umožňuje žiakom nadobudnúť aj skúsenosti z oblasti organizácie práce a interpersonálnej komunikácie.

Túto vzájomnú spoluprácu si vysoko vážime, lebo je na kvalitnej odbornej úrovni a pripravuje žiakov pre bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

Mgr. Ľubomíra Halková
Stredná zdravotnícka škola
garant odboru MASÉR


Študenti na mesačnej praxi
pod vedením Mgr. Hrbatej

Študenti 4M
pod vedením Mgr. Žakarovského
www.szslm.edupage.org

Vzdelávací program pre študijný odbor MASÉR
Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši

Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach.

Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré podľa klasifikácie ISCED predstavuje úroveň 3A.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

  • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom
  • samostatne vykonávať športovú masáž,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž, reflexnú masáž chodidiel, akupresúru a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára,
  • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo a balneoterapie,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením fyzioterapeuta.

Prevádzkové hodiny
pre klientov


Prosíme klientov, aby sa vopred objednali.

Pondelok:7.00 - 16.00
Utorok:7.00 - 16.00
Streda:7.00 - 18.00
Štvrtok:7.00 - 16.00
Piatok:7.00 - 16.00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené
Liečebný telocvik  |  Rehabilitácia  |  Masáže  |  Oslavujete?  |  Sauny  |  Cenník  |  Profil  |  SZŠ - maséri  |  Kontakt
creativesolution.eu © 2008